Studio Barnekow åbnede i efteråret 2020 i Rønne på solskinsøen Bornholm Danmark, med en vision om at formidle møbler, boligtilbehør og lokalt håndværk fra primært danske designere, arkitekter og kunsthåndværkere, der har fokus på en bæredygtig produktion og høj kvalitet, samlet under et dansk-japansk udtryk.

Studio Barnekow opened in the fall of 2020 in Rønne on the sunny island Bornholm Denmark, with a vision to convey furniture, interior goods and local craftsmanship from primarily danish designers, architects and artisans, who focusses on sustainable production and high quality all curated under a Danish-Japanese aesthetic.

IMG_0402_edited.jpg

Vi ønsker at give en stemme til de store såvel som til de små. Vi sætter derfor en ære i at finde nye mærker til butikken; fra små lokale producenter og kunsthåndværkere til større etablerede brands, der deler vores værdier om en langsom livsstil, bæredygtighed og dansk design. Vi har især fokus på det danske og det lokale, da vi mener, Danmark har så meget at byde på. Med vores lange og stolte traditioner for godt håndværk og brugbart design er der masser at vælge imellem, og vi er altid på jagt efter nye, spændende varer, der taler til alle vores sanser og værdier.

We wish to give a voice to the big established brands as well as to the small independent makers. We therefore take pride in finding new brands for the store; from small local producers and artisans to larger established brands that share our values of a slow lifestyle, sustainability and Danish design. We especially focus on the Danish and the local, as we believe Denmark has so much to offer. With our long and proud traditions of good craftsmanship and usable design, there is plenty to choose from, and we are always on the hunt for new, exciting items that speak to all our senses and values.

168642985_248728030327265_27455966238961

Vi tror på, at pris og kvalitet hænger sammen. Hos os afspejler prisen varens design, produktion og kvalitet snarere end et kendt navns brandingværdi. Nogle af vores varer tager lang tid at lave, og oftest er det kun kunsthåndværkeren selv, der sidder og skaber produkterne - det afspejler sig i prisen, da de hænder, der har lavet dem, skal betales korrekt for deres hårde arbejde. Andre varer kommer fra større etablerede mærker med produktionskanaler, der hjælper med at holde omkostningerne nede, mens dem, der laver varerne, stadig arbejder under forhold, vi kan stå inde for. Sådan mener vi, at vi i fællesskab er med til at støtte de lokale kunsthåndværkere samt ordnede og etiske forhold hos de større producenter.

We believe that price and quality goes hand in hand. At Studio Barnekow, the price reflects the product's design, production and quality rather than the brand value of a well-known name. Some of our products takes a longer time to make, and most often it is only the artisan themself who creates the products, which is therefor reflected in the price, as the hands that made them must be paid correctly for their hard work. Other goods come from larger established brands with production channels that help keep costs down, while those who make the goods still work under conditions we can vouch for. This is how we believe that together we help to support the local artisans as well as orderly and ethical conditions at the major producers.

IMG_0418.jpeg
IMG_0429.jpeg
170037125_250988206767914_48765975129594

Vi tror på værdien af komfort og funktionalitet, og vil derfor altid have fokus på brugen af et givent produkt.
 

De ting vi omgiver os med, har en fysisk og psykisk påvirkning på os som mennesker, og i en verden hvor der både skal være plads til hinanden, produktiviteten og klimaet, er boligen den perfekte base for at skabe ro og overskud på disse aspekter.

 

We believe in the value of comfort and functionality, and will therefore always focus on the use of a given product.

 

The things we surround ourselves with have a physical and psychological impact on us as human beings, and in a world where there must be room for each other, productivity and climate, our homes are the perfect base for creating space and time for these aspects.

165254312_242885774244824_17199907449958
IMG_0391.jpeg
IMG_0520_edited.jpg

Bæredygtighed er blevet en størrelse, man ikke kan komme uden om at tage stilling til. Miljøet, klimaet, dyrene og os mennesker - vi lider alle under det konstante pres på vores planet, og skal vi vende kurven mod en grønnere verden for fremtiden, skal vi gøre det nu. Boligen er en perfekt ramme for dette, og derfor finder du hos Studio Barnekow et bredt udvalg af varer, der er produceret så bæredygtigt som muligt. Nogle af vores leverandører producerer tilmed deres varer ud fra ideen om cirkulær økonomi og zero-waste. Alt træ, der anvendes i vores møbler, er FSC-certificeret, hvilket betyder, det kommer fra en bæredygtig skovhugst, der tager hensyn til reetablering, beskyttelse af dyre- og plantearter samt skovarbejdernes arbejdsforhold. Vi forhandler ikke varer, der indeholder animalske materialer samt plastik (med undtagelse af en PVC- og PBA-fri forsegling på vores vandflasker, der gør, at de holder tæt), ligesom vi udelukkende har tekstiler i økologisk bomuld og hør. Du finder heller ingen unødig kemi, parfume eller allergifremkaldende stoffer i nogle af vores varer, så du kan trygt bruge dem uden frygt for at belaste dig selv, dine nærmeste og naturen.

Sustainability has become a quantity that cannot be ignored. The environment, the climate, the animals and us humans all suffer from the constant pressure on our planet, and if we are to turn the corner towards a greener future, we must do so now. The home is a perfect setting for this, and therefore you will find at Studio Barnekow a wide selection of products that are produced as sustainably as possible, where some of our suppliers even produce their goods based on the idea of ​​circular economy and zero-waste.

 

All wood used in our furniture is FSC-certified, which means it comes from sustainable logging, which takes into account re-establishment, protection of animal and plant species and the working conditions of forest workers. We do not sell products that contain animal materials as well as plastic (with the exception of a PVC and PBA-free seal on our water bottles, which keeps them tight), just as we only have textiles in organic cotton and linen. You won't find any unnecessary chemicals, perfumes or allergens in our products, so you can safely use them without fear of harming yourself, your loved ones and nature.

  

171580350_254290246437710_34758190299424